Pengumuman Kelulusan

Penentuan Kelulusan :

  1. Kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan.
  2. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada setiap tingkatan kelas;
  3. Kelulusan peserta didik ditetapkan dalam rapat dewan guru;
  4. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
    a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; dan
    b. mengikuti penilaian sumatif (Ujian Sekolah) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.